Nasze działania rozpoczynamy już na etapie przygotowania procesu inwestycyjnego:

  • ocena przydatności terenu na cele inwestycyjne,
  • analiza zapisów i wymagań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / warunków zabudowy,
  • przeprowadzenie procedury podziału nieruchomości i zmian gruntowych,
  • przygotowanie koncepcji architektonicznej,
  • przeprowadzenie procedury uzyskania warunków zabudowy,
  • weryfikacja warunków przyłączeniowych do sieci zewnętrznych,
  • przeprowadzenie uzgodnień branżowych oraz formalno - prawnych,
  • przeprowadzenie procedury środowiskowej,
  • opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę,
  • oszacowanie kosztów realizacji założeń inwestycyjnych.