Wykonujemy zarówno projekty budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej jak i obiektów przemysłowych. Oferujemy również projekty modernizacji oraz przebudowy obiektów istniejących, a także zmiany sposobu użytkowania obiektu.

Opracowujemy:

  • projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze,
  • projekty zagospodarowania terenu,
  • projekty architektoniczne,
  • projekty konstrukcyjne,
  • projekty instalacji sanitarnych i grzewczych,
  • projekty wentylacji i klimatyzacji,
  • projekty instalacji elektro - energetycznych,
  • projekty i aranżacje wnętrz,
  • inwentaryzacja lokali i budynków,
  • adaptacje projektów typowych.


Przygotowana przez nas dokumentacja zawiera wszelkie niezbędne uzgodnienia wynikające ze specyfiki danej inwestycji.